Mérnökinformatikus (MSc)

Az MSc képzésben résztvevők alkalmassá válnak új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, informatikai célú kutatás-fejlesztési feladatok ellátására.

Az alapdiploma megszerzése után tanulmányodat közvetlenül – esetleg néhány év munka után – mesterszinten (MSc) folytathatod, akár hazánkban, akár külföldön.

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara által indított mérnök informatikus mesterszak célja olyan mérnökök képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására. Az MSc 4 féléve elsősorban az interdiszciplinaritásra épít és két rendkívül dinamikusan fejlődő területre fókuszál, mely ötvözi az ipar által kért gyakorlatorientáltságot, de ugyanakkor kutatás-fejlesztési szempontból is kellő elméleti tudással ruházzák fel a képzést elvégző hallgatókat.

A két indított specializáció

- robotikai (az Ipar 4.0 koncepció egyik alapterülete) specializáció

- orvosi mérnökinformatikai (képfeldolgozás, szenzormodalitások, felhőszámítások, Big Data tématerületek) specializáció

A specializációkat megfelelően alátámasztott matematikai és mérnökinformatikai elméleti alapozó tárgyakkal vezetjük be, majd az egyetem kutatóközpontjai és ipari kapcsolataink által keresett gyakorlati tárgyakkal és feladatokkal oktatjuk.