Alkalmazott matematikus (MSc)

A mai tipikusan inter- és multidiszciplináris munkakörnyezetben nagy szükség van erős elméleti alapokkal rendelkező, a műszaki alkalmazások körében felmerült matematikai problémák elemzésére és hatékony megoldására képes szakemberekre. Az alkalmazott matematikus mesterszakunk a műszaki matematika szakiránnyal az országban egyedülálló, hiánypótló képzést jelent ezen a területen.

Az alkalmazott matematika a matematika egy olyan területe, amely a műszaki- és természet-tudományokban, az iparban és gazdaságban alkalmazott matematikai módszerekre koncentrál, a felmerülő problémákat modellezi, modellek segítségével elemzi és tanulmányozza, megol­dásukra módszereket fejleszt és alkalmaz, és algoritmikus eszközöket nyújt a vizsgálatukhoz.

Az alkalmazott matematikusok általában vegyes összetételű csoportokban dolgoznak, ahol a feladatuk a matematika „kibányászása” az adott projektből. A tőlük elvárt fontosabb képességek a következők:

- Modellezési és probléma megoldási képességek eltérő és változó területeken.

- Alkalmazások iránti érdeklődés, tudás és rugalmasság.

- Számítógépes tudás és tapasztalat.

- Írásbeli és szóbeli kommunikációs képességek.

- Erős absztrakciós és elemző képesség, logikus gondolkodás.

Az alkalmazott matematikus képzés ennek megfelelően három fontos területre koncentrál:

- Matematikai, elsősorban modellezési és algoritmizálási ismeretek.

- Számítógépes ismeretek (programozás, HPC ismeretek, számítógépes grafika, stb.)

- Csoportmunkában elsajátított alkalmazási és modellezési ismeretek.

Az Óbudai Egyetem alkalmazott matematikus MSc képzése a mérnöki alkalmazási területekre koncentrál, felhasználva az egyetem műszaki karainak szakmai hátterét, ipari kapcsolatait. A szakon végzettek képesek lesznek:

- a műszaki problémák matematikai modellezésében hatékonyan együttműködni fejlesztőmérnökökkel,

- az innovatív mérnöki gyakorlatban előforduló problémák matematikai megoldására,

- a műszaki életben előforduló problémák numerikus megoldására,

- számítógépek hatékony alkalmazására.

Az alkalmazott matematikus MSc szakra bármely BSc vagy MSC oklevéllel rendelkező hallgató jelentkezhet.  Az elsajátítandó tudás tekintetében a matematika, alkalmazott matematika, informatikus, fizikus és mérnök végzettséggel rendelkező hallgatók előnyt élveznek az alkalmazási és/vagy az informatikai ismeretek területén.

Letöltések
Dokumentum címe Méret Letöltés
Mintatanterv
835.72 KB Letöltés
Tantárgyi leírások
1.07 MB Letöltés