2017/2018 tanévtől induló specializációk

IOT, beágyazott rendszerek és robotika specializáció

A szakirány azokat a hallgatókat várja, akik érdeklődnek a számítógépek működésének mélyebb megismerése iránt és kedvet éreznek a processzorok közvetlen programozásában rejlő lehetőségek megismerésére és kiaknázására, valamint motiváltak gépek (robotok) vezérlésének megismerésére, kifejlesztésre melynek során irányítástechnikai, méréstechnikai továbbá nagy megbízhatóságú idő- és tárhelykritikus programozási feladatokat oldanak meg. A szakirányon megszerzett kompetenciák jó belépési lehetőséget biztosítanak számos, országosan és nemzetközi szinten ismert céghez, ahol mikrokontrolleres, vagy beágyazott PC-s környezetben történik a fejlesztés.

Big Data és üzleti intelligencia specializáció

A specializáció célja, hogy a hallgatók a műszaki, gazdasági és tudományos életben alkalmazott (és jelenleg folyamatosan fejlődő) nagy hozzáadott értéket teremtő informatikai megoldásokról elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek. A specializáció az oktatott tárgyaival kapcsolódik a Szoftvertechnológia, Nagy rendszerek és Beágyazott rendszerek specializációkhoz az alábbiak szerint: nagy rendszerek: virtualizáció, szerver konszolidáció, felhő alapú szolgáltatások; beágyazott rendszerek: IoT és a szenzorhálózatokból származó adatok feldolgozása és elemzése; szoftvertechnológia: algoritmus optimalizálás, vizualizáció.

Felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság specializáció

A specializáció egyrészt lefedi az IT infrastruktúrák legfontosabb összetevőinek, a hálózati, a tárolási és a számítási rétegek kialakításához és menedzseléséhez kapcsolódó legfontosabb területeket, különös tekintettel az informatikai biztonság kérdéskörére és a lehetséges virtualizálási megoldásokra. Másrészt nagy hangsúly fektet az e fölött kialakított, alapvetően elosztott IT rendszerek (platformok) szerver oldali sajátosságaira és kurrens technológiáira, mint például a felhőszolgáltatások vagy a konténer megoldások.
A specializáció céljait tekintve az egyik legfontosabb elem, hogy rendszerszemléletet adjon például az IoT, a Big Data és a DevOps címkékkel fémjelzett átfogó tématerületek azon kihívásai kapcsán, amik a szükséges informatikai erőforrások (infrastruktúra) hatékony kihasználását és biztonsági vetületeit érintik.

Szoftvertervezés és –fejlesztés specializáció

A specializáció célja a lehető legmagasabb szintű szoftverfejlesztői képességek kialakítása, főként az általános, hosszú távon is jól használható tudásra fókuszálva. Az általános ismereteken túlmenően a hallgatók a választható tárgyakon keresztül specializálódhatnak megadott részterületek irányába (webes fejlesztés, mobil fejlesztés, nagyvállalati rendszerek fejlesztése, stb.).

 

Az általános ismereteken túlmenően a hallgatók a választható sávokon keresztül specializálódhatnak két választott részterület irányába: algoritmuselmélet sáv (speciális programozási paradigmák, nyelvek); képfeldolgozás sáv (képfeldolgozás és gépi látás alapjai és gyakorlata); mobil rendszerek sáv (Android és iOS fejlesztés); nagyvállalati fejlesztés sáv (JEE fejlesztés és haladó web fejlesztés).